Anmälan

Anmälan

På Timotej tillämpas i första hand höstintag för att bidra till kontinuitet i barngrupperna, samt även syskonförtur. Ibland har vi möjlighet att ta emot barn vid andra tillfällen på året t ex om ett barn flyttar och det då blir en plats ledig.

För att ansöka om plats till Timotej kontakta oss via mejl på intagning@timotej.com. Vi tycker också det är jätteroligt om intresserade föräldrar bokar in ett besök hos oss så vi får visa upp vår fantastiska förskola.

I samband med att barnet börjar på förskolan betalas en insats till kooperativet på 200 kr. Det betalas till Pg 605713-7. Varje familj betalar endast en insats oavsett antal barn. Insatsen kan fås tillbaka på begäran när barnet slutar.