Föräldrakooperativ

Timotej drivs som ett föräldrakooperativ – en ekonomisk förening – med ansvar för verksamheten. Styrelsen utses av föräldarna vid föreningens årsmöte. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka hur föreningen ska drivas och innehållet i verksamheten, men också ett ansvar att delta i föreningens arbete.

Den pedagogiska verksamheten sköts helt och hållet av pedagogerna. Timotej bedrivs utan vinstintresse, med avsikt att skapa en långsiktig verksamhet. Samtliga familjer engageras i föreningen i någon form. Det kan vara styrelseuppdrag, inköp av mellanmål eller arbetsgrupper. Exempel på arbetsgrupper är Utegruppen, Innegruppen eller IT-ansvarig.

Vi har även en gång per termin gemensamma arbetsdagar då vi städar eller rustar lokalerna, det har visat sig vara ett trevligt och effektivt sätt att få saker gjorda. Det skapar även en bra gemenskap, inte bara inom föräldragruppen utan även mellan barn och föräldrar.

utegruppen
Lunch i solen under en gemensam städdag

Notera att till skillnad från vissa föräldraakooperativ så har föräldrarna inga jourdagar samt den dagliga städningen sköts av en lokalvårdare.