Montessori

Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken utgår ifrån att alla barn strävar mot självständighet och barnen får därför utvecklas helt i sin egen takt. Med hjälp av en mängd speciellt framtaget Montessorimaterial lockas barnen på ett lekfullt sätt att ta till sig kunskap. Det är allt från pussel till roliga siffer- och bokstavsmaterial. Lärarna visar och inspirerar, men det är barnen själva som väljer vad de vill arbeta med.

“Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en av Montessoripedagogikens grundtankar. Varje individ måste själv inspireras och klara av själva inlärningen. I en Montessoriförskola är lärarnas uppgift inte att lära ut, utan att observera barnen och vara lyhörda och uppmärksamma på varje barns utveckling, för att kunna ge den stimulans som varje barns mognad och intresse svarar mot. Varje barn är unikt och behöver utvecklas i sin egen takt.

Om Montessori hemma

Maria Montessoris inställning till barnet borde omfattas av alla vuxna gentemot varje barn. Därför uppmuntras föräldrarna att tillämpa samma principer hemma som på Montessoriskolan. Det är inte så svårt som det låter, och faktum är att vi ofta gör det utan att kalla det Montessori.

Barn gillar att arbeta, och det är ett led i deras utveckling mot självständighet. “Kan själv!” är väl ett uttryck som alla föräldrar har hört när barnet vill visa att det faktiskt kan klara något själv. Som förälder, ska du inte göra något för barnet som det kan klara själv. Det kanske inte blir lika vackert eller perfekt som när du gör det, men håll fingrarna i styr och låt barnet få göra det själv.

Vi vuxna vill gärna hjälpa, men faktum är att vi faktiskt stjälper i stället. Hur ska man lära sig hälla mjölk i ett glas om mamma eller pappa alltid är där och rycker mjölkpaketet ur händerna på dig för att du inte ska spilla?

Om Maria Montessori

Montessoripedagogiken har fått sitt namn efter den italienska läkaren Maria Montessori (1870-1952). Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. Hon blev speciellt intresserad för barn och deras utveckling. Genom pedagogiska studier och observationer utvecklade hon en egen pedagogik. Hennes arbetsmetoder växte fram som ett svar på barnens egna behov, uppfostran och en filosofi om alla individers betydelse och sambandet mellan allting på jorden.

Intresserad av Montessori i Tullinge?

Om du är intresserad av att bidra till utvecklingen av montessoripedagogiken i Tullinge finns det en Intresseförening. Tullinge Intresseförening för Montessoripedagogik (TIMO) och mer information om dem finns att läsa på www.tullingemontessori.com